Solceller för alla

När det idag pratas om förnybar energi är det kanske mest i politiska sammanhang där det diskuteras vilket som är mest effektivt för Sverige som land exempelvis. Sällan handlar det om saker som privatpersoner kan göra förutom att ”energieffektivisera” på olika sätt, vilket ibland kanske kan kännas otydligt. Men just energikällor brukar inte gå hand i hand med privatpersoner, utan är kanske något som rör främst företag och kanske kommuner, även region och landsting. Med det sagt finns det faktiskt en energikälla som på senare tid blivit alltmer framträdande i Sverige, även för hushållen och privatpersoner. Nämligen solkraften, mer specifikt solceller.

Solceller för privatpersoner

Innan du installerar solceller kan det vara bra att veta ett par saker innan och de krav som finns. För det första är livslängden för solcellerna och en sådan anläggning över 25 år, så taket bör vara i gott skick innan en solcellsinstallation utförs. Det krävs alltså bra planering innan installationen. Taket behöver alltid kontrolleras innan för att se om det klarar av den extra vikten som solceller innebär, annars behövs taket repareras alternativt byggas om för att klara av uppgiften. Tidsvariabla laster är något som också behöver tas till hänsyn innan en solcellsinstallation. Det innebär sådan last som uppstår under en viss tid, exempelvis säsong som snö. Vindar och oväder behöver också finnas med i beräkningen för solceller på taken. Finns exempelvis ditt hus i norra Sverige och du tänker installera solceller, behöver taket vara extra bra med tanke på att snöar oftare i de norra delarna av landet.

Solpaneler på tak för fastighetsägare

Det finns många fördelar med att installera solpaneler på tak till olika fastigheter som du äger och kanske hyr ut. De främsta funktionerna som solcellerna fyller för dig som fastighetsägare är att du har möjlighet att hyra ut taket, men även att du minskar energibehovet och bidrar till olika hållbarhetsmål. Samt att kunderna eller hyresgästerna blir nöjda, samtidigt som du i längden ökar fastighetens värde. Det som menas med ”hyra ut taket”, innebär att hyresgästen inte bara betalar för att bo i din fastighet, utan att gästen även betalar för elen som solcellerna producerar. Förutsättningen för detta är såklart också att gästen från första början får ta del av elen från solcellerna. Det går även att tänka sig att hyresvärden står för elkostnaden men i så fall höjer hyran för att kompensera den kostnaden. Såklart får hyresgästen fri tillgång till solelen.

Solcellsparker

För solcellsparker gäller en del andra saker till skillnad från solcellsinstallationer på tak. Dessa typer av installationer är kanske främst aktuella för företag eller till och med kommuner, på grund av att de ofta kan vara väldigt omfattande och kostsamma. I första hand handlar mycket om att välja billig mark, alltså välj mark som egentligen inte har någon annan funktion eller användningsområde. Det går såklart att välja mark som redan har ett användningsområde men det bästa vore att isåfall se till att det går att kombinera de olika verksamheterna för marken. Exempel på marker som är passande är mark nära eller i direkt anslutning till vägar, alternativt betesmarker och så vidare. För att kunna installera en större solcellsanläggning behöver man se till att det går att koppla eller ansluta till ett elnät, som ibland kan behöva förstärkas. Detta kan i vissa fall bli väldigt kostsamt. Ett tips är därför att kontakta ägaren för elnätet och få bättre koll på förutsättningarna som finns för den valda platsen. När solcellsanläggningen är installerad är det dessutom till denna nätägare som en anmälan görs för att visa att det är klart. Bygglov är inget krav när det gäller solcellsparker, men däremot kräver transformatorstationen det vilket innebär att kommunens bygglovsavdelning behöver kontaktas. Även Länsstyrelsen behöver kontaktas på grund av att en solcellspark eller solcellsanläggning på en viss mark kan medföra olika åtgärder i det specifika landskapet. Detta kan alltså betyda att naturmiljön för detta landskap ändras drastiskt.