Bygg och fastighet

Energianvändningen i ditt bostadshus påverkas av många faktorer. Byggnadens konstruktion och det material som använts vid byggandet. Byggregler ändras och olika standarder har gällt under olika år. Speciellt påtagligt och stora skillnader är det när man jämför tioårsperioder.

Energianvändning i bostaden

Normalt gäller att fastighetsägare, BRF, hyresvärd ansvarar för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. Kostnaden för uppvärmning, varmvatten och el betalar den boende. Villaägare har fullt ansvar och alla möjligheter att påverka alla delar i energianvändning.

Idag finns apparater och program för att göra noggrann bevakning och analys av   ”energikonsumtionen” i det egna hushållet. Utöver detta erbjuder fristående företag och tekniska konsulter energikartläggning och energianalys.

Isolering, dörrar och fönster

En viktig del i energimedvetet boende är att isolering i väggar, dörrar och fönster fungerar bra. Vissa saker kan vara svåra eller oproportionerligt dyrt att förbättra. Ett hjälpmedel i beslutet om att göra förbättringar får man i energideklarationen samt undersökning om sitt elavtal. Man brukar grovt säga att energiförlusterna är:
  • Tak, vind 8 %
  • Fönster 20 %
  • Väggar 20 %
  • Golv 3 %
  • Ventilation och spillvatten 49%

Övriga förluster sker genom ventilation och spillvatten.

Ventilation

Förutom att ventilationen enligt förra stycket bidrar till en byggnads energiförlust är det nödvändigt för att ha frisk, syrerik luft och balanserad luftfuktighet inomhus.
När byggnadstekniker analyserar energieffektivitet tittar man bland annat på vilken typ av ventilation som används. Det finns
  • Självdragsventilation (S-system) – ingen mekanisk fläkt, drivs av termik
  • Frånluftsventilation (F-system) – eldriven frånluftsfläkt
  • Från- och tilluftsventilation (FT-system) – fläktar som driver från- och tillluftskanaler
  • Från- och tilluftsventilation (FTX-system) – FT-system adderat med värmeåtervinning
  • Från- och tilluftsventilation (FX-system) – F-system adderat med värmeåtervinning