energirådgivning på nätet

Här får företagare, privatpersoner och organisationer rådgivning om energihushållning. Det finns mycket information på nätet och vi vill föreslå bra fortsatt läsning i ämnet.

Privathushåll

Privathushåll boende i flerbostadsfastigheter är beroende av fastighetens konstruktion, skick (ålder) och egen inverkan i energikonsumtion sker genom omtänksamt användande av apparater, ventilation och varmvatten.

Villaboende är på vissa sätt mindre energieffektivt i aspekten Kwh/person eftersom färre personer bor i byggnaden, ofta större yta/volym per person och som delar på apparater och de fasta installationerna.

 

Företag

Det går inte att generalisera företag i ämnet energianvändande. Här får man titta på bransch och typ av verksamhet. Vi kan titta på vad som är vanligast förekommande på företag: kontorsmiljö, lagerutrymmen och personlogistik.

Organisationer

På samma sätt som för företag behöver vi bryta ner och dela in organisationer för att diskutera energianvändning.

 

Svensk energipolitik

Inom Sveriges regering har vi Miljö- och energidepartementet som ansvarar för klimat, hållbar energianvändning, miljö och natur. Ansvarig minister är Karolina Skog, Miljöminister. Vid sidan av denna finns inom regeringen även rollen som Samordnings- och energiminister där Ibrahim Baylan leder svensk energipolitik.

 

Svenska myndigheter

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, och företag. De får stora anslag att fördela på forskning, vilka delas in i:

  • grundforskning
  • tillämpad och experimentell utveckling
  • demonstration
  • kommersialisering

Myndigheten driver på andra sätt olika frågor som förnybara energikällor, smarta elnät, framtidens fordonsbränsle samt internationella klimatmål.

 

Lämna en kommentar