energirådgivning på nätet

Här får företagare, privatpersoner och organisationer rådgivning om energihushållning. Det finns mycket information på nätet och vi vill föreslå bra fortsatt läsning i ämnet.

Privathushåll

Privathushåll boende i flerbostadsfastigheter är beroende av fastighetens konstruktion, skick (ålder) och egen inverkan i energikonsumtion sker genom omtänksamt användande av apparater, ventilation och varmvatten.

Villaboende är på vissa sätt mindre energieffektivt i aspekten Kwh/person eftersom färre personer bor i byggnaden, ofta större yta/volym per person och som delar på apparater och de fasta installationerna.

 

Företag

Det går inte att generalisera företag i ämnet energianvändande. Här får man titta på bransch och typ av verksamhet. Vi kan titta på vad som är vanligast förekommande på företag: kontorsmiljö, lagerutrymmen och personlogistik.

Organisationer

På samma sätt som för företag behöver vi bryta ner och dela in organisationer för att diskutera energianvändning.

 

Svensk energipolitik

Inom Sveriges regering har vi Miljö- och energidepartementet som ansvarar för klimat, hållbar energianvändning, miljö och natur. Ansvarig minister är Karolina Skog, Miljöminister. Vid sidan av denna finns inom regeringen även rollen som Samordnings- och energiminister där Ibrahim Baylan leder svensk energipolitik.

 

 

Svenska myndigheter

http://www.energimyndigheten.se/

Lämna en kommentar