Här får företagare, privatpersoner och organisationer rådgivning om energihushållning. Det finns mycket information på nätet och vi vill föreslå bra fortsatt läsning i ämnet.

Privathushåll

Privathushåll boende i flerbostadsfastigheter är beroende av fastighetens konstruktion, skick (ålder) och egen inverkan i energikonsumtion sker genom omtänksamt användande av apparater, ventilation och varmvatten.

Villaboende är på vissa sätt mindre energieffektivt i aspekten Kwh/person eftersom färre personer bor i byggnaden, ofta större yta/volym per person och som delar på apparater och de fasta installationerna.

 

Företag

Det går inte att generalisera företag i ämnet energianvändande. Här får man titta på bransch och typ av verksamhet. Vi kan titta på vad som är vanligast förekommande på företag: kontorsmiljö, lagerutrymmen och personlogistik.

Organisationer

På samma sätt som för företag behöver vi bryta ner och dela in organisationer för att diskutera energianvändning.

 

Svensk energipolitik

Inom Sveriges regering har vi Miljö- och energidepartementet som ansvarar för klimat, hållbar energianvändning, miljö och natur. Ansvarig minister är Karolina Skog, Miljöminister. Vid sidan av denna finns inom regeringen även rollen som Samordnings- och energiminister där Ibrahim Baylan leder svensk energipolitik.

 

Svenska myndigheter

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, och företag. De får stora anslag att fördela på forskning, vilka delas in i:

  • grundforskning
  • tillämpad och experimentell utveckling
  • demonstration
  • kommersialisering

Myndigheten driver på andra sätt olika frågor som förnybara energikällor, smarta elnät, framtidens fordonsbränsle samt internationella klimatmål.

Varför energideklarera?

Byggnader står för ungefär 40 procent av energianvändningen inom EU och Sverige vilket är väldigt högt med tanke på allt annat som kräver energi i vår omgivning. För att Sverige år 2020 ska nå sitt klimatmål med en 20 procents reducering i energianvändning sedan 1995, är det en otroligt bra insats att försöka minska energianvändningen i byggnader. Energideklarationer är därmed en väldigt vital faktor i denna insats. Tack vare energideklarationer får vi ett värde på energianvändningen i byggnader som kan jämföras byggander emellan. Vid köp och försäljning får båda parter en god överblick över driftkostnader exempelvis. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi det behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma sak gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal – otroligt effektivt. Efter en energideklaration är genomförd, vet man vilka slags åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen. På så sätt blir Sverige mer kostnadseffektivt och energisparsamma på samma gång. Idag är det enkelt för fastighetsägare att hitta en certifierad energidexpert och beställa energideklaration i Skåne eller i något annat av sveriges län.

 

Lämna en kommentar