Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen jobbar för en hållbar energiutveckling och betjänar länen kring Mälaren: Uppland, Södermanland, Västmanland samt Gotland. I detta arbete samlar man in kunskap i form av vetenskapliga studier och länkar aktörer som arbetar med ett hållbart samhälle. Kommunerna samordnar med energikontoret och genomför aktiviteter tillsammans.

Kommunerna driver olika projekt i syfte att minska energianvändningen och öka medvetenheten hos invånarna. Exempel på ett sådant projekt är Climate Change Västerås som lyfter företag med aktivt energi- och miljöarbete.