Energikontoret Dalarna

Energikontor Dalarna är en regional energiaktör med arbetsområden inom elproduktion, energiöverföring och energianvändning. Energikontoret bidrar till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring. För närvarande sker arbetet i projektform.

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen jobbar för en hållbar energiutveckling och betjänar länen kring Mälaren: Uppland, Södermanland, Västmanland samt Gotland. I detta arbete samlar man in kunskap i form av vetenskapliga studier och länkar aktörer som arbetar med ett hållbart samhälle. Kommunerna samordnar med energikontoret och genomför aktiviteter tillsammans. Kommunerna driver olika projekt i syfte att minska energianvändningen … Läs mer

Energirådgivarna i Skåne

Energikontoret i Skåne har organiserat ett nätverk av rådgivare inom energi och klimat. Nätverkets syfte är att driva lokala Skånerelaterade energi- och klimatfrågor samt att ge vägledning till privatpersoner, organisationer och företag. Skånes kommuner stöder sig på rådgivning som ges inom forumet.